Legkeresettebb alkotók
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Patkó Károly keresett alkotó
  Patkó Károly
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János

Jakoby Gyula (1903-1985)

Életrajz

festő, (Kassa, 1903. március 28. - Kassa [Košice, CSZ],, 1985. április 15.)

1923: Krón Jenő kassai szabadiskolája; 1926-1928: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Réti István; 1938-1944 között a Kazinczy Társaság, 1945-1949 között a Svojina, 1949-től a Csehszlovákiai Képzőművészek Szövetségének tagja. 1934: Kassa város díja; 1963: Kiváló Munkáért Érdemrend; 1968: érdemes művész. 1928-tól haláláig Kassán élt és alkotott. Művészeti programja 1928-ban veszi kezdetét, ekkor drámai impresszionizmusa a formák dinamikájával és kolorista expresszivitásával társul. A mindennapok, a periféria, életképek és vallásos tematika korszaka ez. 1945 után művészetének expresszív vetületét helyezi előtérbe, s egészen az absztrakt expresszionizmus tartományáig jut el. Figurális kompozícióiban, önarcképeiben meghaladja a hagyományos képzőművészeti gondolkodást, mellőzi az emberi test, arc jellegzetes ábrázolási módját, s helyette leleplező, "sommás" figurákat alkot, amelyek nem nélkülözik a humort és az iróniát sem. Főképpen a 60-as és 70-es években elmélyül a szín iránti szenzibilitása, a formák kohéziója csaknem megszűnik kompozícióiban. Az arc mimikája, a kéz gesztusa, a kar mozgása fontosabb számára, mint az ábrázoltak fiziognómiai sajátosságai, ill. egyénítései. Egy-egy grimaszban, torz emberi arcban a művész saját portréját, szarkasztikus humorát fedezhetjük fel. A groteszk azonban fokozatosan átadja helyét a tragikumnak. Sem műfajilag, sem tartalmilag nem azonosíthatóak késői képei anonim figurái, melyek fájdalmasan deformáltak, magányosak, és éppen ezért mérhetetlenül sebezhetővé, kiszolgáltatottá válnak. A fizikai értelemben vett analógia megszűnik, önarcképe is befelé forduló, egyszerre expresszív és szimbolikus, minden a legbensőbb jelévé válik. ~ művészete nehezen társítható bármely csehszlovákiai kortárs alkotóéval, autonóm, öntörvényű életművet teremtett kassai magányában.

Mesterei . 

Réti István.

Egyéni kiállítások . 

1929 ? ~, Východoslovenské m., Kassa

1934 ? ~, Fekete Sas, Eperjes

1935 ? Jaroslav Veris- ~, Východoslovenské m., Kassa (kat.)

1958 ? ~ (gyűjt.), Šafárikovo nám (kat.), Pozsony ? G. výtvarného umenia, Eperjes ? Krajská g., Kassa

1959 ? ~ (gyűjt.), Csehszlovák Kulturális Központ, Budapest (kat.)

1965 ? ~ ? 1958-1965, Východoslovenská g., Kassa (kat.) ? G. výtvarného umenia, Eperjes ? Mestská g., Pozsony

1970 ? ~ ? Új művek, SNG, Pozsony (kat.) ? Csehszlovák-osztrák Társaság [Alexander Trizuljakkal], Bécs

1972 ? ~, Dům pánů z Kunštátu, Brünn (kat.)

1976 ? ~, G. M. A. Bazovského, Trencsén (kat.)

1978 ? ~ ? gyűjteményes tárlat, Východoslovenská g., Kassa (kat.) ? Oravská g., Alsókubin

1979 ? G. výtvarného umění, Cheb ? Duna Menti Múzeum, Komárom (CSZ)

1980 ? GMB, Pozsony ? Krajská g., Nyitra

1981 ? GU, Érsekújvár

1983 ? ~, Východoslovenská g., Kassa (kat.)

1984 ? ~ ? válogatás, Műcsarnok, Budapest (kat.)

1985 ? Miskolc

1987 ? Východoslovenská g., Kassa (kat.)

1992 ? ~ ? állandó kiállítás, G. Júliusa Jakobyho, Kassa

1993 ? ~ 1903-1985, G. mesta Bratislavy, Pozsony

1994 ? ~ (1903-1985), SNG, Pozsony (kat.)

G. Júliusa Jakobyho, Kassa.

Válogatott csoportos kiállítások . 

1954 ? Kelet-szlovákiai művészet 1900-1950 között, SNG, Pozsony

1960 ? Kortárs szlovák művészet 1945-1960, Oblastná g., Gottwaldov

1963 ? Kortárs szlovák képzőművészet, Jízdárna Pražského hradu, Prága

1964 ? Kortárs szlovák művészet, Havanna ? Krón Jenő és iskolája, Východoslovenská g., Kassa

1967 ? A szlovákiai képzőművészet 12 évszázada, SNG, Pozsony

Kelet-szlovákiai képzőművészek, Miskolc

1968 ? A csehszlovák festészet 50 éve 1918-1968, Jihočeská g., Hluboká nad Vltavou

1969 ? Kortárs irányzatok a szlovák festészetben, Dom umenia, Pozsony ? Kortárs csehszlovák képzőművészet, Teherán

1970 ? Szlovák képzőművészet 1965-1970 között, Kassa, Nyitra, Prága

1974 ? A szlovák művészet megteremtői, Párizs

1975 ? A szlovák festészet fejlődése 1900-tól, Helsinki

1978 ? Kelet-szlovákiai képzőművészek, Miskolc

1979 ? A 20. század első felének kelet-szlovákiai festészete, a CSSZSZK Kulturális és Információs Központja, Budapest

1982 ? 19. és 20. századi kelet-szlovákiai festészet, Von der Heydt M., Wuppertal

1989 ? 20. századi szlovák képzőművészet a prágai Nemzeti Galéria gyűjteményében, Národní g., Prága.

Művek közgyűjteményekben . 

G. Júliusa Jakobyho, Kassa

G. M. A. Bazovského, Trencsén

GMB, Pozsony

G. P. M. Bohúňa, Liptószentmiklós

G. umenia, Érsekújvár

M. Vojtecha Löfflera, Kassa

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Národní g., Prága

NG, Losonc

Oravská g., Dolný Kubín

PGU, Zsolna

SNG, Pozsony

ŠG, Eperjes

ŠG, Besztercebánya

ŠG, Nyitra

Východoslovenské m., Kassa

Zemplínske m., Nagymihályi.

Irodalom . 

Vaculík, K.: ~: Súborné dielo (gyűjt. kat., tan., SNG, Bratislava, 1958)

Jankovich I.: ~ festőművész kiállítása, Új Szó, 1958. április 3.

Vaculík, K.: A Csehszlovák Kultúra bemutatja ~ festőművész kiállítását (kat., tan., Budapest, 1959)

Pogány Ö. G.: ~ kiállítása, Élet és Irodalom, 1959. április 24.

Saučin, L.: ~ (monogr.), Bratislava, 1960

Saučin, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938, Košice, 1964

Kejlová, V.: ~ 1958-1965 (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1965)

Štraus, T.: Nová tvorba ~ho, Výtvarný život, 1965/4.

Peterajová, L.: ~ (kat., tan., SNG, Bratislava, 1970)

Zemina, J.: ~ (kat., tan., Dům pánů z Kunštátu, Brno, 1972)

Moško, P.: ~ (kat., tan., G. M. A. Bazovského, Trenčín, 1976)

Srnenská, D.: K tvorbe ~ho, Výtvarný život, 1976/9.

Bachratý, B.: ~ (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1978)

Groško, I.: Košice vo výtvarnom umení, Košice, 1980

Marenčin, A.: A kassai remete, Művészet, 1981/2.

Haščaková, Vizdalová: Profily. Stručný prehľad výtvarných umelcov pôsobiacich na východnom Slovensku od roku 1900 po súčasnosť, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1982

Groško, I.: ~ (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1983)

Grendel L.: ~ nyolcvanéves, Irodalmi Szemle, 1983/3.

Groško, I.: ~ (kat., tan., Műcsarnok, 1984)

Melicherčik, I.: Posledný rozhovor s ~m, Výtvarný život, 1985/6.

Szigeti L.: A harmadik parton. ~ halálára, Irodalmi Szemle, 1985/7.

Bartošová, Z.: ~, Výtvarný život, 1985/9.

Gottliebová, I.: ~-výber z tvorby (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1987)

Marenčin, A.: Košický pustovník, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1988

Szigeti L.: ~, in: Csendek útjain, Bratislava-Budapest, 1988

Hushegyi G.: Kilencven éve született ~, Kalligram, 1993/3.

~ művészetéről szlovák és cseh szemmel (szemelvények), Kalligram, 1993/3.

Abelovský, J.: Kontexty slovenského maliarstva III., Literárny týždenník, 1993. december 3.

Kubíková, K., Abelovský, J.: ~ (1903-1985) (kat., tan., SNG, Bratislava, 1994)

Srnenská, D.: Striptíz duše. K súbornej výstave ~ho, Literárny týždenník, 1994. április 1.

Abelovský, J.: ~ (1903-1985) (monogr.), Bratislava, 1994

Kiss-Szemán Zs.: ~ és mítosza, Kalligram, 1996/7-8.

Filmek . 

Davidov, D.: ~, STV štúdio Košice, 1993.

Lexikális referencia